Комплектни товари

Поетите международни и местни комплектни товари от Бултранс Експрес се извършват с транспортни средства, които са строго предназначени за това. Посредством дългогодишният си опит и утвърдени позиции в сферата на международния транспорт, компанията успешно си сътрудничи с опитни професионални водачи,  сертифицирани според международните изисквания за превоз на всякакъв вид товари на територията на Европейския Съюз (включително Швейцария и Норвегия). При нужда от комплектен превоз на вашата стока (FTL) екипът ни Ви осигурява адаптивно решение за международен транспорт с товарен автомобил, отчитайки спецификата на товара Ви и индивидуалните Ви нужди:

•             стоки с клас на опасност (ADR)

•             товари под температурен контрол

•             нестандартни и извънгабаритни товари

•             произведения на изкуството

•             скъпоструващи стоки.

Ние предлагаме :

•             Личен контакт и компетентно обслужване;

•             Иновативни и екологични транспортни решения;

•             Безопасност и коректност;

•             GPS системи;

•             Застраховки по Международната конвенция ЧМР.